ŠOLA VODENJA

 

 Celoten projekt usposabljanja je namenjen vsem nivojem vodij.

 

1.      MODUL

Dvodnevno usposabljanje na temo:

1.1 Vloga in naloge sodobnega vodje tima

1.2 Načrtovanje in upravljanje s spremembami


 1.1       Program usposabljanja:

–         pomen vodenja

–         osebnostne karakteristike vodij in pristopi k vodenju

–         ustrezni načini komuniciranja in pomen partnerskih odnosov za uspešno vodenje

–         razumevanje procesa vodenja – delovnih nalog, ki jih mora opravljati vodja

–         zahtevana znanja in potreben čas za opravljanje vodstvenih nalog glede na nivo vodenja

–         prilagojeno – situacijsko vodenje

1.2       Program usposabljanja:

–         pravilni pristopi k načrtovanju

–         dogovarjanje in oblikovanje strateških planov

–         opredelitev vizije, poslanstva in ciljev: uporaba kreativnih tehnik

–         upravljanje sprememb – izzivi ali problemi

–         proces sprememb in ustrezno delovanje vodij

–         opredelitev ključnih sprememb in izbor strategije za sprejem sprememb


 2.      MODUL

Dvodnevno usposabljanje na temo:

2.1 Organiziranje delovnih procesov in oblikovanje tima

2.2 Reševanje problemov in konfliktov
 

2.1       Program usposabljanja:

–         pomen razumevanja in sprejemanja organizacijskih ciljev

–         opredelitev zahtev dela in izbor sodelavcev

–         oblikovanje idealnega tima in upoštevanje različnih delovnih stilov

–         opredelitev delovnih vlog in odgovornosti

–         metode učinkovitega upravljanje s časom prednosti delegiranja

–         izbor pravih izvajalcev, opredelitev rokov ter posredovanje ciljev, kot pričakovanih dosežkov

–         izvedba delegiranja nalog – pomen komuniciranja

2.2       Program usposabljanja:

–         strategije reševanja problemov in vključevanje podrejenih

–         vzroki za nastanek konfliktov

–         strategije reševanja konflikta

–         pričakovani načini komuniciranja

–         veščina poslušanja: sposobnost vživljanja in dovoljeni odzivi na informacijo

–         iskanje skupnih rešitev

–         uspešno prepričevanje


 3.      MODUL

Dvodnevno usposabljanje na temo:

3.1            Sporočanje pohval in kritik ob ustreznem nadzoru dela

3.2.           Motiviranje- spodbujanje produktivnega delovnega ozračja


3.1       Program usposabljanja:

–         pomen motiviranja za uspešno vodenje procesov

–         analiza obstoječega načina motiviranja

–         ustrezni pristopi pri nadzorovanju: vloga, komuniciranje in ukrepanje vodja pri nadzoru

–         gradnja odnosov in pomen potrditev

–         pravilno sporočanje pohval in kritik

–         oblikovanje neubranljivega sporočila

–         nadzor nad čustvi pri komuniciranju – ohranjanje profesionalne razdalje

 3.2       Program usposabljanja:

–         elementi medosebne interakcije pri motiviranju (odnos, želeje in sodelavčeva situacija, delovna situacija)

–         način priprave in izvedbe motivacijskega pogovora

–         elementi priprave na pogovor

–         vzpostavitev ustrezne komunikacijske klime

–         opredelitev namena in ciljev pogovora

–         predstavitev posameznikovih pozicij

–         usklajevanje mnenj

–         sklenitev dogovora

–         zaključevanje pogovora

–         analiza doseženega


 4.      MODUL

Enodnevno usposabljanje na temo:

4.1 Vodenje problematičnih sodelavcev

 

 4.1 Program usposabljanja:

–         opredelitev problematičnih sodelavcev

–         pravilna in napačna mnenja o problematičnih sodelavcih

–         tipologija problematičnih sodelavcev

–         temelji vedenjskega pristopa

–         veščine vodenja problematičnih sodelavcev

–         praktične vaje za utrjevanje znanja

 

 ORGANIZACIJA

–   Velikost posamezne skupine:     od 8 – 12 oseb

–   Prostor: Usposabljanje se lahko izvaja tudi na sedežu podjetna naročnika.

–   Termini: Datumi izvedbe so predmet dogovora z naročnikom

Metoda dela:

–         svetovalne učne delavnice z interaktivnim načinom dela

–         vaje in praktični primeri, izobraževalni filmi

–         video trening z analizo posnetkov

–         udeleženci prejmejo pred začetkom delavnic učno gradivo z vajami

–         delavnice vodita dva izkušena trenerja

  CENA celotnega usposabljanja:      10.800,00 eur neto