Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju na temo:

 PRODAJNE VEŠČINE

 

Termini razpisanih izobraževanj, ki bodo potekali v dogovoru z naročnikom

1. Modul: Vodenje poslovnega pogovora in odnosi v prodaji

2. Modul: Uspešno in učinkovito reševanje reklamacij

3. Modul:  Obvladovanje težavnih kupcev in sogovornikov

4. Modul: Prodajni model SPIN

5. Modul:  Strategije prodaje ključnim kupcem

6. Modul: Tehnike sklepanja dogovorov

 

 

PRIJAVNICA: PRODAJNE VEŠČINE

ali za posamezno delavnico________

Naročnik, naziv podjetja: _______________________________

Naslov: ___________________________e-pošta:___________

Odgovorna oseba: __________________ Funkcija: ___________

Telefon:______________

Davčna št. SI________ Matična številka: __________________

 

Na delavnico prijavljam naslednje sodelavce:

IME IN PRIIMEK

 1. __________________________________________
 2. __________________________________________
 3. __________________________________________
 4. __________________________________________
 5. __________________________________________
 6. __________________________________________
 7. __________________________________________
 8. __________________________________________
 9. __________________________________________
 10. __________________________________________
 11. __________________________________________
 12. __________________________________________
 13. __________________________________________
 14. __________________________________________
 15. __________________________________________

Datum: ________            ŽIG                  Podpis: _________

OPOMBA: Kotizacija za celoten sklop Prodajne veščine na posameznega udeleženca znaša 1.014,00 EUR + DDV (1.216,80 EUR). Kotizacija za posamezno delavnico na udeleženca znaša 169,00 EUR + DDV (202,80 EUR).

V kotizacijo je vključena organizacija, strokovno vodenje delavnice, napitki med odmori in topel obrok ter potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 03126-1000035749. Prijavo in dokazilo o plačilu pošljite  najkasneje tri dni pred začetkom posamezne delavnice po pošti na naslov: Kmet in Piskernik d.n.o., Škrabčeva 4a, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti: kmet.in.piskernik@siol.com.   Zadnji rok za prijavo je tudi zadnji rok za morebitno odjavo. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

 

 

 

 

 

Vabimo vas na enodnevno delavnico

 

Vodenje poslovnega pogovora in odnosi v prodaji

 

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                 V dogovoru z naročnikom

TRAJANJE:                  6 andragoških ur

DELAVNICO VODI:     JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

CILJI:           spoznavanje s procesno zakonitostjo poslovnega pogovora, oblikovanje strategij za

                          vzpostavljanje partnerskega odnosa v prodaji

 VSEBINA: 

 •  sodobni prodajni nastop
 • vzpostavitev in ohranjanje partnerstva v prodaji
 • faze poslovnega pogovora:
  • priprava
  • izvedba
  • analiza
 • trening z video kamero za utrjevanje znanja

METODA DELA:                                           skripta in vaje za utrjevanje znanja

interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov

 

 

 

 

 

 


Vabimo vas na enodnevno delavnico

Uspešno in učinkovito reševanje reklamacij

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                  V dogovoru z naročnikom

 TRAJANJE:                  6 andragoških ur

DELAVNICO VODI:     JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

CILJI:            pridobivanje kompetenc za samostojno reševanje reklamacij in ugovorov

 VSEBINA: 

 • opredelitev pojma reklamacije in ugovora
 • tehnike za ohranitev profesionalnega odnosa
 • proces reševanja reklamacij
 • odzivanje na ugovore
 • vaje in trening z video kamero za utrjevanje znanja

 

METODA DELA:                                           skripta in vaje za utrjevanje znanja

ogled izobraževalnega filma

interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov

 

 

 

Vabimo vas na enodnevno delavnico

 Obvladovanje težavnih kupcev in sogovornikov

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                  V dogovoru z naročnikom

TRAJANJE:                   6 andragoških ur

DELAVNICO VODI:      JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

CILJI:            pridobivanje kompetenc za obvladovanje težavnih sogovornikov

 VSEBINA: 

 • opredelitev težavnosti v prodajni komunikaciji
 • 3P za uspešno delo s težavnimi kupci
 • klasifikacija težavnih kupcev
 • različne strategije za obvladovanja težavnosti
  • splošna pravila
  • posebna pravila
 • vaje in trening z video kamero za utrjevanje znanja

METODA DELA:                                            skripta in vaje za utrjevanje znanja                            

 ogled izobraževalnega filma

interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov

 

 

 


Vabimo vas na enodnevno delavnico

 Prodajni model SPIN

 

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                 V dogovoru z naročnikom

 TRAJANJE:                  6 andragoških ur

 DELAVNICO VODI:   JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

 CILJI:          pridobivanje kompetenc za obvladovanje zahtevnih tehnik raziskave želja v procesu prodaje

 VSEBINA: 

 •  pomen vprašalnih tehnik in usmeritev pozornosti na potrebe kupca
 • prikrite in jasne potrebe kupca
 • SPIN model v praksi
 • predstavitvene strategije
 • vaje za utrjevanje znanja

METODA DELA:                                            skripta in vaje za utrjevanje znanja

ogled izobraževalnega filma

interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov

 

 

 

Vabimo vas na enodnevno delavnico

Strategije prodaje ključnim kupcem

 

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                 V dogovoru z naročnikom

 TRAJANJE:                  6 andragoških ur

DELAVNICO VODI:  JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

CILJI:                                                pridobivanje kompetenc za vstopne strategije

spoznavanje z načini vplivanja na odločitve kupca

pridobivanje kompetenc za poprodajne aktivnosti

 VSEBINA:

 •  razumevanje procesa sprejemanja odločitev
 • postopna vstopna strategija
 • strategije vplivanja na kriterije izbora
 • riziko pri reševanju ugovorov
 • zagotavljanje kontinuiranega uspeha
 • trening z video kamero in vaje za utrjevanje znanja

 

METODA DELA:                                           skripta in vaje za utrjevanje znanja

interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov

 

 

 

Vabimo vas na enodnevno delavnico

 Tehnike sklepanja dogovorov

 

 

KJE:                     V dogovoru z naročnikom

KDAJ:                 V dogovoru z naročnikom

 TRAJANJE:                  6 andragoških ur

DELAVNICO VODITA:  dr. DESA KMET PISKERNIK in JAKA KMET, univ. dipl. psiholog

CILJI:            pridobivanje kompetenc za pripravo in izvedbo tržnih pogajanj

VSEBINA: 

 •  pogajalski kontinuum
 • pomen priprave na pogajanja
 • ovire za sodelovanje
 • pogajalske taktike in pogajalski stili
 • prebojna strategija
 • trening z video kamero za utrjevanje znanja

METODA DELA:                                             skripta in vaje za utrjevanje znanja

 interaktivna delavnica

video trening z analizo posnetkov