TIMSKE DELAVNICE

 

Namen in tematika:

 • Izboljšanje medsebojnega razumevanja in dvig motivacije za sodelovanje.
 • Udeleženci se učijo poiskati kreativne rešitve za reševanje problemov, ki preprečujeo doseganje skupnih ciljev.
 • Udeleženci spoznajo pomen tima pri uvanju sprememb in pomen različnosti.
 • Udeleženci pridobijo izkušnjo sodelovanja pri pripravi skupnega dogodka.
 • Udeleženci se naučijo dogovarjanja pri sklepanju kompromisnih rešitev in sporazumov.
 • Udeleženci se dogovorijo o skupnih vrednotah.
 • Udeleženci spoznajo, da lahko vedno delajo izboljšave na procesu dela , in da je za to potreben celoten tim.
 • Udeleženci se naučijo sporočanja in sprejemanja izrazov medsebojnega spoštovanja in zaupanja.

 

Udeleženci poleg tega pridobijo uporabna orodja, metode in tehnike za krepitev sodelovanja:

 • razvojne faze tima
 • tehnika sklepanja vzajemnih dogovorov in sprejemanja odgovornosti za izvedbo delovnih nalog
 • tehnika postavljanja in sprejemanje skupnih ciljev
 • metoda za odkrivanje kritičnih točk v medsebojnih odnosih in reševanje konfliktov
 • sistem za odpravljanje komunikacijskih blokad
 • čustveno pismena komunikacija
 • spoznavanje lastnega delovnega stila in delovnega stila drugih v timu
 • opredelitev ključnih generatorjev timskega vedenja

 

Cena:

je odvisna od trajanja delavnice, obravnavane tematike, števila udeležencev in lokacije.