USPOSABLJANJE:

Področje vodenja:

 • osnovne funkcije vodenja
 • povezovanje in usklajevanje delovanja tima
 • situacijsko vodenje
 • motiviranje
 • delegiranje
 • prenos znanja na sodelavce
 • projektno vodenje
 • upravljanje s spremembami
 • organizacija dela in časa
 • vodenje sestankov
 • nedirektivno vodenje

 

Področje trženje-prodaja:

 • profesionalni odnos do poslovnih partnerjev
 • prodajni in nakupni stili
 • vodenje prodajnega pogovora
 • zahtevne prodajne tehnike
 • pospeševanje prodaje in prepričevalne strategije
 • nabavne strategije
 • prodajne strategije za ključne kupce
 • poprodajne aktivnosti
 • sinhronizacija delovanja prodajnega in podpornih timov
 • organizacija dela in časa za prodajo
 • delo z ugovori in s pritožbami
 • obvladovanje težavnih strank
 • tehnike izterjave

 

Področje komunikacije in medosebnih odnosov:

 • poslovni pogovori
 • priprava in izvedba pogajanj
 • sestanki
 • reševanje konfliktov
 • partnersko sodelovanje in timsko delo

 

Področje osebnostne rasti:

 • čustvena inteligenca, inteligenca srca, čustvena pismenost
 • ocena in spodbujanje kreativnosti
 • vpogled v lastno osebnost in krepitev osebnostnih potencialov
 • upravljanje z jezo
 • obvladovanje stresa