STORITVE:

 • postavljanje vizije in strateških ciljev
 • postavljanje modela kompetenc
 • »coaching«
 • izbor kadrov—psihološko testiranje
 • ocena kadrovskega potenciala
 • načrtovanje delovnih karier
 • merjenje zadovoljstva zaposlenih
 • ocena motivacije zaposlenih
 • ugotavljanje vrednot podjetja in ocena organizacijske kulture
 • letni ocenjevalni intervju
 • raziskava 360°
 • supervizija prodajnega osebja
 • raziskava skriti kupec
 • organizacija in izvedba timskih srečanj