PRIPRAVA IN IZVEDBA TRŽENJSKEGA OBISKA

2 dnevni program

Cilj: Usposobiti trženjski tim za

 • uporabo vztopnih strategij
 • postavljanje prodajnih ciljev
 • pospeševanje prodaje

 

Metoda:

 • interaktivna svetovalna delavnica
 • igra vlog za pripravo na konkretne primere

 

Kraj in datum izvedbe: Prostori naročnika; 5.9. in 19.9.2012

 

 

SINHRONIZACIJA DELOVANJA PRODAJNEGA IN SERVISNEGA TIMA

2-dnevni program

Cilji:s krepitvijo medsebojnega zaupanja izboljšati sodelovanje v timu povečati uspešnost pri doseganju prodajnih ciljev

sprejem odgovornosti za svoje delo in za doseganje poslovnih ciljev

 

Vsebina:

 • Uspešno sklepanje dogovorov
  • Analiza vzajemnih pričakovanj sodelujočih
  • Opredelitev kritičnih točk
  • Praktična vaja
 • Analiza različnosti v timih, ranljivost in zaupanje
  • Didaktične in timske vaje:

Udeleženci opredelijo medsebojne razlike na zavednem nivoju in določijo moteče dejavnike pri vzpostavljanju zaupanja.

 • Sodelovanje pri reševanju skupnih problemov in konfliktov
  • Praktične in timske vaje:

Na izbranih primerih določimo komunikacijske vzorce v skupini, dobimo vpogled nad pretokom pomembnih informacij, načinom reševanja konfliktov, sprejemanjem kritik.

 • Analiza timskega sodelovanja – koliko zagnanosti je za realizacijo postavljenih poslovnih ciljev
  • Praktične in timske vaje:

Skupina pregleda način lastnega dela v zadnjem obdobju, postavi diagnozo svojega delovanja in opredeli vzroke nižje motiviranosti posameznikov

 • Sprejemanje odgovornosti za doseganje ciljev
  • z uporabo čustvene pismenosti izboljšati delovanje skupine
 • Spoštovanje skupnih dosežkov
  • praktične vaje za preprečevanje poveličevanja individualnih rezultatov


Metoda:      interaktivna svetovalna delavnica

igra vlog z analizo posnetkov

reševanje konkretnih primerov

gradiva in vaje za utrjevanje znanja

 

Kraj in čas izvedbe: Prostori naročnika 30.5. in 6.6.2012; od 10:00—15:00